TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Klubtagok, dobermannosok!Jogszabály változás miatt, 2016. szeptember 19-től megszűntek az Elismert tenyésztői Egyesületek és az FCI törzskönyvezést ismét a MEOE Szövetség végzi. (kivéve a magyar fajták)

A Hungária Dobermann Klub 2016. október 8-tól, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél (MEOESZ) pályázat útján, elnyerte a fajtagondozói címet.

Egyesületünk feladata a továbbiakban:
- az alombejelentők és a származási lapok kiadásának ellenőrzése ill. jóváhagyása
- az átírások intézése
- tagsági kártyák kiadása (klub és szövetségi)
- tenyészszemlék, német ZTP-k és munkavizsgák szervezése az ország egész területén
- évente Klub és Évgyőztes kiállítás szervezése
- Nemzetközi Dobermann Szövetség (IDC) kizárólagos magyar tagjaként az IDC Világkiállítás és Világbajnokság szervezése (2017. szeptember 8-10. IDC Világkiállítás Magyarország, 2019-ben IDC Világkiállítás és Világbajnokság is!!)

Az alombejelentők beadásával (standard, prémium és a regisztrációs lap), honosítással, az export törzskönyv kiváltásával a MEOESZ központhoz kell fordulni.

 

Kérjük az alombejelentők tetején a HDK nevét megjelölni szíveskedjenek!

 

A jövőben 3 fajta származást igazoló lap közül lehet választani:
A) regisztrációs lap
B) standard törzskönyv
C) prémium törzskönyv

A) Regisztrációs lap (a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata alapján)

7§ (1) A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb
a./ törzskönyvi adatai nincsenek vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek minősítette vagy
b./ olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az egyed maga szín vagy szőrzethibás vagy
c./ olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek
(3) Az a./ és b./ pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak regisztrációs lap állítható ki, utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek.
A c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette.
A regisztrációs lap tartalma mindenben megegyezik a törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét tartalmazza, a további felmenői generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek.
A regisztrációs lap alapján export pedigree kiállítására nem kerülhet sor.

Konfirmáció
Konfirmációs eljárás: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Törzskönyvezési Szabályzata 7.§. c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette.
1. Amennyiben olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a Hungária Dobermann Klub által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek, de időközben a szülők teljesítették a feltételeket, külön eljárás nélkül kérelmezhető a megfelelő dokumentumok benyújtásával együtt.

2. Amennyiben a regisztrációs lapra való jogosultság kizárólagos oka az eb szüleinek a fajtagondozó által meghatározott minimális tenyésztési követelményeknek való meg nem felelés volt, lehetőség van a konfirmációs eljárásra, feltételrendszere megegyezik a tenyészszemlével és a tenyészszemle alkalmával kerül megrendezésre, az eb 1 éves korát követően. Ez azt jelenti, hogy az eb a tenyészszemle során a tenyészszemle díjának egyszeri befizetésével megcsinálja a konfirmációt és a tenyészszemlét is.

B) Standard (alap) származási lap /törzskönyv/
Tenyésztésbe vétel főbb feltételei:
- mindkét szülőnek legalább magyar tenyészszemle,
- a HDK Tenyésztési Szabályzatában leírt egyéb feltételek megléte

C) Prémium (elite) származási lap /törzskönyv/
Tenyésztésbe vétel főbb feltételei:
- mindkét szülőnek német ZTP és alomellenőrzés,
- a HDK Tenyésztési Szabályzatában leírt egyéb feltételek megléte

Prémium származási lap igénylésénél is a MEOE Szövetséghez kell beküldeni az alombejelentőt, a törzskönyvezés költségét, valamint a szükséges igazolásokat. Ezen felül, aki HDK által elismert PRÉMIUM származási lapot szeretne kiváltani, a kiskutyák 6 hetes korától, miután megtörtént az első immunizáció, valamint a chipbeültetés, el kell küldeni a HDK Irodához az alombejelentő, a fedeztetési igazolás valamint a chipbeültetés igazolása nyomtatvány másolatát. A HDK ezután két héten belül (mialatt a MEOESZ-nél készülnek a származási lapok) elvégzi az alomellenőrzést. ennek költsége a jelenlegi díjszabás szerint 5000 Ft. Ha minden előírásnak megfelel az alom, akkor a HDK, Prémium megkülönböztetéssel hitelesíti a származási lapokat.

A Hungária Dobermann Klub Elnöksége 2016. november 29-én módosította a Törzskönyvezési, a Tenyésztési, a Tenyészalkalmassági vizsgaszabályzatát, valamint a HDK díjszabását.
Ezek hatályba lépésének ideje: 2016. december 1.

További információval a HDK elérhetőségein állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel:
Dohóczki Tamás
Elnök

A MEOESZ honlapjáról letölthető adatlapok:

Alombejelentő jegy: http://www.kennelclub.hu//files/files/alombejelento_jegy.pdf
Mikrochip beültetési nyomtatvány:
http://www.kennelclub.hu//files/files/transzponder_igazolas.pdf
Tulajdon jog átírás:
http://www.kennelclub.hu//files/files/tulajdonjog_atiras.pdf
Fedeztetési jegy:
http://www.kennelclub.hu//files/files/fedeztetesi_jegy.pdf
Honosítás:
http://www.kennelclub.hu//files/files/honositasi_kerelem.pdf
MEOESZ díjtáblázat:
http://kennelclub.hu/index.php?link=Dijszabas

RESZLETEK


IDC Világbajnokság 2017

IDC Világbajnokság

A fajtagazda Németország (Dobermann Verein) - a Világbajnokságok színvonalának emelése céljából - szigorításokat javasolt a kvalifikációs feltételekben, melyet a 2016-os olaszországi Kongresszus el is fogadott.
Ezek a következők:
2 db eredményes IPO 3-as vizsga (saját országban)
2 különböző bíró által
Összpontszám: minimum 250 pont, az őrző-védő gyakorlat legalább 85 pont, az ÖMT kifejezett.
(mindkét vizsgán!!)
A kvalifikációs vizsgák megszerzése az előző IDC Világbajnokságot követő héttől, egészen az adott IDC Világbajnokság nevezési határidejének lejártáig lehetséges!
Nevezni csak az IDC tagországokon keresztül lehetséges. (HDK)
Az IDC főkiképző felelőse ellenőrzi (a rendező országon keresztül) az összes beérkező nevezést.
Az IDC Elnöksége fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a nevezést visszautasítsa!
Az IDC Kongresszusa a következő országoknak adta a Világbajnokság rendezési jogát:

2017-ben Olaszország, (május 20-21. Castano Primo)
2018-ban Szlovákia,
2019-ben Magyarország lesz ismét a VB házigazdája!!
(a Világbajnokság megrendezésére a Nemzetközi Szövetség által ajánlott időpont az adott év májusának harmadik vagy negyedik hétvégéje)

A Hungária Dobermann Klub Elnöksége a következő kiegészítéseket teszi az IDC Világbajnokság kvalifikációjával kapcsolatban:
A HDK minden évben meghirdeti az aktuális Világbajnokság részvételének feltételeit.
Továbbra is kiemelt cél, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt magyar dobermannosaink az IDC Világbajnokságokon.
A világbajnoki részvételhez kötelező a HDK tagság.
Az IDC VB-n az indulók létszáma országonként maximálisan 6 fő. (esetlegesen +1 tartalék)

A HDK igazodva a feltételek szigorításához a 2017-es VB-re két típusú kvalifikációs vizsgát különböztet meg.
Az eddigi hazai MEOESZ ÖVSB által kiemelt rendezvények, a HDK Magyar Nemzeti Bajnoksága + a HDK pótselejtezője, főkvalifikációs vizsgának minősül. A főkvalifikáció megszerzése a fent jelzett időintervallumban csak a HDK által kijelölt és előzetesen meghirdetett vizsgákon, versenyen lehetséges.
Kvalifikációs vizsgának minősül bármely hazai, az ÖVSB által jóváhagyott versenyen, vizsgán szerzett eredmény. (az adott időintervallumban!)
A megkövetelt két kvalifikáció egyikét kvalifikációs vizsgán is meg lehet szerezni!!
A kvalifikációs időszakban rendezett Magyar Nemzeti Bajnokság győztese (Magyar Bajnok) elsőbbséget élvez. Azaz, ha az adott év Bajnoka teljesíti az IDC által előírt feltételeket is (minimum pontszám, + egy vizsga stb.), akkor automatikusan csapattag a VB-n. (HU-1)
Esetleges nagyobb számú érdeklődés esetén, a további csapathelyekre - az IDC feltételei mellett -pontszámok alapján lehet bekerülni. A pontszám figyelembevétele kizárólag csak a főkvalifikációs versenyeken elért eredmény lehet! Itt is érvényes az a szabály, hogy esetleges pontegyenlőség esetén az őrző-védő ágazat, engedelmes ágazat, stb. pontja dönt.
A HDK támogatja a magyar csapat világbajnoki részvételét. Ennek mértékét a HDK Elnöksége a későbbiekben dönti el.

A 2017-es olaszországi IDC Világbajnokságra a főkvalifikációs versenyek a következők:

- 2016. szeptember 24. Jászberény (Nemzeti Dobermann Bajnokság)

- 2016. október 22-23. Dombóvár
- 2016. november 19-20. Komárom
- 2017. március 18-19. Szolnok
- 2017. április 15-16. (a helyszín még nem fix)
- 2017. április 29. HDK pótkvalifikáció (csak szükség esetén!)

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
A HDK Elnöksége nevében:
Dohóczki Tamás
Elnök

Nagykovácsi, 2016. november 29.

RESZLETEK


ZTP tréning időpontok

received 1380694121970792

RESZLETEK


HDK ÉVGYŐZTES KIÁLLÍTÁS 2016

HDK ÉVGYŐZTES KIÁLLÍTÁS / HDK YEARWINNER SHOW

 

DATE: 27.11.2016

JUDGE: Mario Mayerhofer (A)

 

EREDMÉNYEK / RESULTS

RESZLETEK


2016.11.26-27. Német ZTP és HDK Évgyőztes Kiállítás

hirdetés

RESZLETEK


Friss híreink