Tisztelt Klubtagok, dobermannosok!Jogszabály változás miatt, 2016. szeptember 19-től megszűntek az Elismert tenyésztői Egyesületek és az FCI törzskönyvezést ismét a MEOE Szövetség végzi. (kivéve a magyar fajták)

A Hungária Dobermann Klub 2016. október 8-tól, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél (MEOESZ) pályázat útján, elnyerte a fajtagondozói címet.

Egyesületünk feladata a továbbiakban:
- az alombejelentők és a származási lapok kiadásának ellenőrzése ill. jóváhagyása
- az átírások intézése
- tagsági kártyák kiadása (klub és szövetségi)
- tenyészszemlék, német ZTP-k és munkavizsgák szervezése az ország egész területén
- évente Klub és Évgyőztes kiállítás szervezése
- Nemzetközi Dobermann Szövetség (IDC) kizárólagos magyar tagjaként az IDC Világkiállítás és Világbajnokság szervezése (2017. szeptember 8-10. IDC Világkiállítás Magyarország, 2019-ben IDC Világkiállítás és Világbajnokság is!!)

Az alombejelentők beadásával (standard, prémium és a regisztrációs lap), honosítással, az export törzskönyv kiváltásával a MEOESZ központhoz kell fordulni.

 

Kérjük az alombejelentők tetején a HDK nevét megjelölni szíveskedjenek!

 

A jövőben 3 fajta származást igazoló lap közül lehet választani:
A) regisztrációs lap
B) standard törzskönyv
C) prémium törzskönyv

A) Regisztrációs lap (a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata alapján)

7§ (1) A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb
a./ törzskönyvi adatai nincsenek vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek minősítette vagy
b./ olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az egyed maga szín vagy szőrzethibás vagy
c./ olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek
(3) Az a./ és b./ pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak regisztrációs lap állítható ki, utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek.
A c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette.
A regisztrációs lap tartalma mindenben megegyezik a törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét tartalmazza, a további felmenői generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek.
A regisztrációs lap alapján export pedigree kiállítására nem kerülhet sor.

Konfirmáció
Konfirmációs eljárás: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Törzskönyvezési Szabályzata 7.§. c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette.
1. Amennyiben olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a Hungária Dobermann Klub által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek, de időközben a szülők teljesítették a feltételeket, külön eljárás nélkül kérelmezhető a megfelelő dokumentumok benyújtásával együtt.

2. Amennyiben a regisztrációs lapra való jogosultság kizárólagos oka az eb szüleinek a fajtagondozó által meghatározott minimális tenyésztési követelményeknek való meg nem felelés volt, lehetőség van a konfirmációs eljárásra, feltételrendszere megegyezik a tenyészszemlével és a tenyészszemle alkalmával kerül megrendezésre, az eb 1 éves korát követően. Ez azt jelenti, hogy az eb a tenyészszemle során a tenyészszemle díjának egyszeri befizetésével megcsinálja a konfirmációt és a tenyészszemlét is.

B) Standard (alap) származási lap /törzskönyv/
Tenyésztésbe vétel főbb feltételei:
- mindkét szülőnek legalább magyar tenyészszemle,
- a HDK Tenyésztési Szabályzatában leírt egyéb feltételek megléte

C) Prémium (elite) származási lap /törzskönyv/
Tenyésztésbe vétel főbb feltételei:
- mindkét szülőnek német ZTP és alomellenőrzés,
- a HDK Tenyésztési Szabályzatában leírt egyéb feltételek megléte

Prémium származási lap igénylésénél is a MEOE Szövetséghez kell beküldeni az alombejelentőt, a törzskönyvezés költségét, valamint a szükséges igazolásokat. Ezen felül, aki HDK által elismert PRÉMIUM származási lapot szeretne kiváltani, a kiskutyák 6 hetes korától, miután megtörtént az első immunizáció, valamint a chipbeültetés, el kell küldeni a HDK Irodához az alombejelentő, a fedeztetési igazolás valamint a chipbeültetés igazolása nyomtatvány másolatát. A HDK ezután két héten belül (mialatt a MEOESZ-nél készülnek a származási lapok) elvégzi az alomellenőrzést. ennek költsége a jelenlegi díjszabás szerint 5000 Ft. Ha minden előírásnak megfelel az alom, akkor a HDK, Prémium megkülönböztetéssel hitelesíti a származási lapokat.

A Hungária Dobermann Klub Elnöksége 2016. november 29-én módosította a Törzskönyvezési, a Tenyésztési, a Tenyészalkalmassági vizsgaszabályzatát, valamint a HDK díjszabását.
Ezek hatályba lépésének ideje: 2016. december 1.

További információval a HDK elérhetőségein állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel:
Dohóczki Tamás
Elnök

A MEOESZ honlapjáról letölthető adatlapok:

Alombejelentő jegy: http://www.kennelclub.hu//files/files/alombejelento_jegy.pdf
Mikrochip beültetési nyomtatvány:
http://www.kennelclub.hu//files/files/transzponder_igazolas.pdf
Tulajdon jog átírás:
http://www.kennelclub.hu//files/files/tulajdonjog_atiras.pdf
Fedeztetési jegy:
http://www.kennelclub.hu//files/files/fedeztetesi_jegy.pdf
Honosítás:
http://www.kennelclub.hu//files/files/honositasi_kerelem.pdf
MEOESZ díjtáblázat:
http://kennelclub.hu/index.php?link=Dijszabas

Friss híreink