A Hungária Dobermann Klub

Tenyészalkalmassági Vizsgaszabályzata

 

Bevezető


A tenyészalkalmassági vizsga a fajta tenyésztési programjának legfontosabb eleme.
A vizsga során történik a tenyésztésre alkalmas egyedek kiválasztása, valamint a tenyésztésre alkalmatlan egyedek kiszűrése. A HDK az ország területére, az eddig is jól működő rendszer szerint, igény alapján szervezi a tenyészalkalmassági vizsgákat. A tenyészalkalmassági vizsga során a HDK lehetőséget biztosít nemzetközi munkavizsga megszerzésére is (kísérőkutya vizsga (BH), kitartás próba, IPO I-III. / feltételek a munkavizsga szabályzatban). A HDK minden évben közzé teszi a következő év esemény naptárát, melyben szerepelnek az előre meghirdetett tenyészalkalmassági vizsgák is. Ezek összeállításánál az Elnökség lehetőség szerint, figyelembe veszi az idő és a területi elosztást.

A tenyészalkalmassági vizsga
részvételi feltételei és gyakorlati levezetése

 


A területi felelős (vizsgafelelős) feladata:

-        legalább 4 kutya biztosítása, melyek a Tenyésztési Szabályzat alapján jogosultak a vizsgán részt venni

-        vizsgához szükséges teljes nevezési dokumentáció összegyűjtése

-        a vizsgaterület tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, legalább egy fő, szakképzett személy (pl. kutyakiképző segéd) biztosítása

-        a rendezvény igénylésekor, a HDK-t terhelő kiadások esetén (pályadíj, közreműködői díj, egyéb kiadások) előzetes költségvetés mellékelése szükséges

 

A területileg kijelölt felelősök minimum 4 dobermann jelentkezése esetén kérhetik rendezvény igényüket a HDK-tól. A bejelentési határidő a vizsga előtt legalább 15 nap!
A területi felelős (vizsgafelelős) csak HDK tagsági viszonnyal rendelkező személy lehet!

 

A HDK feladata:

-        a vizsga hivatalos bejelentése, valamint közzététele a HDK honlapján

-        FCI küllem és teljesítménybíró biztosítása

-        a vizsga dokumentációjához a tárgyi és személyi feltételek biztosítása

A tenyészalkalmassági vizsgán való részvétel feltételei:

-       az FCI által elismert eredeti származási lap

-       a vizsga napjáig betöltött 14 hónapos kor

-       visszarendelt kutya esetén a nevezéshez csatolni kell az előző vizsga dokumentációját is

-       egyedi azonosíthatóság (chip) megléte

-       külföldről behozott egyedek esetén az előzetes honosítás megléte

-       érvényes oltási igazolás

-       a vizsgadíj befizetése (az aktuális díjszabás szerint)

A tenyészalkalmassági vizsga gyakorlati levezetése:


A vizsgafelelős ellenőrzi a beérkezett nevezési papírokat, a nevezéshez elengedhetetlenül szükséges okmányokat és a befizetett nevezési díjakat. A nevezési dokumentációk alapján kitölti a külön erre a célra elkészített bírálati papírokat. (Tenyészszemle bírálati lap)


A tenyészalkalmassági vizsgán először a küllembírálat, aztán a teljesítmény vizsgálat történik. (két bíró közreműködése esetén, a teljesítmény bírónak már a küllembírálat alatt figyelnie kell a vizsgára jelentkező kutya viselkedését)

Először minden esetben a kanok, majd a szukák következnek. A további sorrendet a vizsgafelelős határozza meg. A vizsga egész időtartama alatt a szöges nyakörv használata nem megengedett. Játék, jutalomfalat, egyéb segédeszköz a felvezetőnél nem lehet.

A vizsga megkezdése előtt a bíró röviden ismerteti a résztvevőkkel a vizsga célját, valamint a vizsgán végrehajtandó gyakorlatokat. A vizsga megkezdésekor a felvezető jelentkezik a bírónál, aki ellenőrzi az eredeti származási lapot és a chipszámot. Csak az egyértelműen azonosított kutyát lehet elbírálni.

Küllembírálat:


A küllembírálatnál a standardban meghatározott kizáró hibákon kívül, a használhatóságot befolyásoló tényezőkre is különös figyelmet kell fordítani. Ilyen a laza hát, a gyenge fang, a mellső és hátsó végtagok gyengeségei, a mozgáshibák. A marmagasság standardtól való eltérése ± 2 cm-ig a küllembírálatnál elmarasztalandó, az ettől nagyobb eltérés kizáró ok. A harapáshibás (előreharapás, hátraharapás, tétreharapás), valamint a foghiányos kutyák a tenyésztésből kizárandók. A fogvizsgálatnál különös figyelmet kell fordítani a kutya viselkedésére (wesen gyengeségre utalhat).


A küllembírálatnál kiadható minősítések:

kitűnő, nagyon jó, jó, megfelelő, nem megfelelő


Tenyészthető minősítéshez a kan kutyának legalább "nagyon jó", a szuka kutyának legalább "jó" minősítést kell elérnie.


Csak az a dobermann mehet teljesítmény vizsgálatra, amely alkalmasnak bizonyult a küllembírálatnál.

Teljesítmény bírálat:
 
A bíró már a küllembírálat alatt figyeli, értékeli a kutya viselkedését.


Lövéspróba:


A bíró döntése alapján, ennél a gyakorlatnál, több kutya is részt vehet. A bíró utasítására a felvezető laza pórázon vezeti kutyáját. Ez alatt, legalább 15 lépés távolságból két lövést ad le egy segítő 6 mm-es riasztópisztolyból. A lövésfélő kutya a tenyésztésből kizárandó. A lövésfélő kutyát a teljesítménybírónak pontosan meg kell tudni különböztetni a lövésre érzékenytől.


Örző-védő gyakorlat (kitámadás):

A segéd a bíró által kijelölt búvóhelyre megy. A bíró utasítja a felvezetőt, hogy kutyáját pórázon vezetve a megadott irányba induljon el. A bíró jelére a segéd kilép a búvóhelyről, és szemből megtámadja a felvezetőt. A kutyának ekkor kell bebizonyítania védekezőképességét és meg kell védenie gazdáját. A segéd csak akkor támadhat a kutyára, ha az beavatkozik a küzdelembe (a segéd hangadással és fenyegető mozdulatokkal, de botütés nélkül támadhat a kutyára). A segéd a bíró utasítására befejezi a támadást. A gyakorlat alatt a segédnek teljes védőfelszerelést kell viselnie, és nem szabad túlzottan hadonásznia a bottal. A búvóhelynek rögtönzöttnek kell lennie, hogy a hazai pályán dolgozó kutyák ne tudják begyakorolni a feladatot. A segéd csak a bíró utasítására cselekszik, ami azt jelenti, hogy a támadást és a támadás befejezését a bíró jelzi. Minimális követelmény, hogy a kutya fogja meg a kart. Az esetlegesen nagy lendülettel érkező kutya javíthat a fogáson. Kitámadás során, a kutya pórázon is tartható, eresztés, őrzés nem szükséges, de a gyakorlat végén, a védőkart a kutya nem kaphatja meg!

A teljesítmény bírálat után kiadható minősítések:

tenyészthető, visszarendelve, nem tenyészthető

„tenyészthető”
Mind a küllem bírálatnál, mind a teljesítmény vizsgálatánál a fajta standard által előírtnak megfelelő képet mutató kutya.


„visszarendelve”
A kutya teljesítmény vizsgálatánál kétség merült fel a tenyésztési alkalmasságra vonatkozóan.


„nem tenyészthető"

Küllembírálat során a standardból kizáró hibák esetén.
Teljesítmény bírálatnál a túlzottan agresszív, gyáva, félős, ideges egyedek, valamint az őrző-védő készségek erős hiánya esetén.

Egyéb rendelkezések:


A tenyészalkalmassági vizsga eredményét a vizsgafelelős is aláírásával hitelesíti.
A bíró/k/ döntése a tenyészalkalmasság vonatkozásában megtámadhatatlan.
A bíró/k/ illetve családtagjának tulajdonában lévő kutyák a vizsgán nem vehetnek részt.


Ezt a javításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tenyészalkalmassági Vizsgaszabályzatot a HDK Elnöksége megtárgyalta és 2016. november 29-én elfogadta.


Hatályos 2016. december 1-től

Dohóczki Tamás
a Hungária Dobermann Klub Elnöke

Friss híreink